Võimatu on võimalik!

Avaldus   NB!  Vanemate töökoha ja ameti lisamine on vabatahtlik!