Võimatu on võimalik!

Avaldus   NB!  Lapse isikukood  ja vanemate  kontaktandmed on kohustuslikud,  töökoha ja ameti lisamine on vabatahtlik! Märkuste lahtrisse lisage lapse ujumistase ja/või  soovitud grupp või ujumispäevad.

Lisaks! Palume peale avalduse täitmist, saata email aadressile: veeklubi@gmail.com !! Klubi kontrollib kas avaldus on laekunud ning täidetud nõuetekohaselt ja saadab teile vastuse, aitäh!