Võimatu on võimalik!

Tasud ja liikmemaksud

NB! see info puudutab vaid lapsi vanuses 7-19 aastat. Eelkooliealiste eest tasutakse  kursuste kaupa,vt KURSUSED!

Ujumistreeningutele registreerimiseks vajalik täita AVALDUS, tehniliste viperuste vältimiseks, palume kindluse mõttes saata avaldusele lisaks ka email oma küśimuste ja kommentaaridega aadressile: info@veeklubi.ee. Täname!


UJUMISKOOLI  KUUTASU  2018/2019 Õ.A

Harrastus-, alg- ja edasijõudnute rühmad (ja kõik ülejäänud mitte võistlejad, kel treeningkordi nädalas 2 )

45 EUR kuus /  PAI kinnitusega  35 EUR kuus

Laste- ja noorte sportrühmad (võistlejad, treenijad, harrastajad kel treeningkordi nädalas 3  ja rohkem)

55 EUR kuus / PAI kinnitusega  40 EUR kuus

Saavutussport   (võistlejad  ja treenijad, kel treeningkordi nädalas 5 ja rohkem, alates  5. klassist ) 

70 EUR kuus /  PAI kinnitusega 45 EUR kuus 

NB! Kuutasu ei sõltu treeningutel osaletud kordade arvust, v.a juhtudel kui tegemist on pikaajalise haigusega ja klubi on jooksvalt haiguse kulgemisest teavitatud.  Kuutasu on proportsionaalselt jagatud 10 kuu peale aastas. (sept kuni juuni)  ja ei sõltu kalendripäevade arvust ega koolivaheaegadest.

PAI kinnitusi saab anda alates oktoobrist, septembris kehtib veel eelmise hooaja kuutasu, uutele liikmetele kehtib täishind kuniks on elektrooniline PAI kinnitus tehtud!


ÕPPEMAKSU TASUMISEKS tuleb kuutasu kanda arveldusarvele:

SK Viimsi Veeklubi SEB EE381010220072427012  jooksva kuu 15. kuupäevaks. .

NB! Klubi ei väljasta igakuiselt arveid !

Palume märkida maksekorraldusele kindlasti tasutud kuud ja lapse ees- ja perekonnanimi. Õppemaksu saab deklareerida koolituskuludena ja nõuda tulumaksutagastust. Kui arve on siiski vajalik esitamiseks, palume saata makseandmed aadressile:  info@veeklubi.ee

Kui ujumistundide eest on tekkinud võlgnevusi ja meeldetuletustele ei reageerita, esitatakse hooaja lõpus arve kõikide tasumata kuude eest korraga!  Juhul kui laps on olnud haige enamuse kuust ehk vähemalt 2/3 kuust, on võimalik küsida kirjaliku teavituse teel kuutasu soodustust, mille korral tasutakse sõltuvalt olukorrast kas jooksva kuu või järgneva kuu eest vaid kohatasu 15 EUR. Üksikute puudutud tundide eest tasaarveldust ei tehta!

NB! Need, kes liituvad meiega esmakordselt alles peale 30.10.2018, ei saa kahjuks jooksvaks hooajaks enam PAI toetussüsteemiga liituda ning neile soodushind ei rakendu enne kuni tekib järgmisel hooajal uus võimalus PAI-ga liitumiseks ja kinnituse tegemiseks!  Soodushind EI kehti samuti uutele alustavatele liikmetele hooaja alguses septembrikuus. PAI kinnitusi saab hakata andma alates oktoobrist!! Peale kinnituse andmist olete automaatselt soodustust saavate liikmete nimekirjas.

NB! Kui lapse nime ei leia PAI-s alates oktoobrist 2018,  siis veendu, et oled täitnud AVALDUSE ja kirjutanud lapse andmed korrektselt, viga võib olla isikukoodis,  võta klubiga ühendust emailil: info@veeklubi.ee!!!

 

Ujumise algõppe,  harrastus - ja

ettevalmistusrühmad kooliealistele!!

Lisainformatsioon siit

     
  Grupp   Tase

Koht

Treeningpäevad

Kordade arv

Kuutasu

1. Vaalad   Algajad 1-2. kl

Viimsis

 T / N  13.45

2 x nädalas

45 EUR

2. Viidikad   Edasijõudnud 1-2.kl

Viimsis

 E / K / R  13.45

 3 x nädalas

45 EUR

3.  Meritähed / Meduusid    Kõik tasemed algajad- harrastajad!

T/N kell 16.00

Meriväljal

 K 15.00 

Viimsis

2-3 x nädalas 45 EUR
4. Pingviinid   Edasijõudnud 2-4 kl.

Viimsis

 T / N  14.15+R*

2 -3 x nädalas

45 EUR

5.

Meritähed / sport

 

Edasijõudnud 

T/N kell

16.30 Meriväljal

R kell 14.00

Viimsis

2 -3x nädalas 45 EUR
6.

Harrastajad

 

harrastajad 

(teise spordiala esindajad)


Viimsi

E 15.00

T 18.45 

R 15.00 (võistlejad)

1 x nädalas

nädalas

25 EUR

45 EUR

NB! Spordiklubi kinnitusega PAI-s kuutasu 35  EUR

NB! Trenni pikkus sõltub tasemest ja mahust, mis võib varieeruda. Arvestada tuleks alates 60 min - 120 min. Hooaeg algab septembrist ja kestab 20. juunini, koolivaheaegadel ühistreeningud Viimsis ! Klubiga liitumiseks palume täita avaldus!

R* - tund toimub Viimsis,  sobib neile, kes soovivad  võistelda ja võistlusmängudes osaleda.  Reedel toimuvad ühistreeningud teateujumiste ja klubivõistluste näol. NB! Võib minna kauem kui tavapäevadel. 

     
 

 

           
Ujumise sportrühmad!!        
1.

Meritähed

  Lastesport 2-4 kl Merivälja T/N Meriväljal

 16.30

45 EUR/ 35 EUR
  Lastevõistustel osalejad       R Viimsis kell 14
2.

Viigrid

Lastevõistustel osalejad

  Lastesport  2-3 kl. Viimsis E /K /R

 14.00

 

55 EUR/ 40 EUR

 

           
3.

Hülged

Lastevõistustel osalejad 

  Lastesport  3-4 kl. Vimsis E-R

 15.00

(14.30 ÜKE)

55 EUR/ 40 EUR
           
4.

Delfiinid 

Noortesarjal võistlejad        

   Saavutussport 5-7 kl. Viimsis

E -R

 

 16.00

(15.00 ÜKE)


70 EUR/ 45 EUR
           
5.

Haid

Juuniorid jt/ Eesti MV tase          

   Saavutussport 8-12.kl Viimsis

E -R 

 

 16.00

(15.00 ÜKE)


70 EUR/ 45 EUR
           
               
NB! Spordiklubi kinnitusega PAI-s kuutasu punasega  

Hooaeg algab 22. augustist  ja kestab 22. juunini.  NB! Enne igat veetreeningut on  ÜKE-t, vajadusel dressid kaasas!!!

R* - reedel toimuvad ühistreeningud teateujumiste ja klubivõistluste näol. NB! Võib minna kauem kui tavapäevadel. 

NB! Nädalavahetustel võimalikud võistlused, koolivaheaegadel laagrid. Uutel liikmetel palume täita avaldus!

 

     
               

Treeningute eest tasumine!

NB! Klubi EI väljasta arveid, klubimaksu tasumiseks tuleb igakuiselt tasuda arveldusarvele kuutasu vastavalt kehtivale hinnakirjale:  Arveldusarve number : SK Viimsi Veeklubi SEB EE381010220072427012 (palume märkida maksekorraldusele kindlasti lapse nimi ja klass).

Hooaeg kestab septembrist juunini k.a. Kõigil ujumistreeningutel osaleda soovijail tuleb selleks täita avaldus.  Kuumakse peab olema laekunud jooksva kuu 15. kuupäevaks. Kuumakse ei sisalda väljaminekuid laagritele, stardimaksudele jms. 

NB! Spordiklubile tasutud kuutasusid saab maha arvata koolituskuludena ja deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.Võimalikud soodustused paljulapselistele peredele vastavasisulise avalduse esitamisel.Tulumaksu tagastust saavad taotleda vaid need isikud, kes on tasunud õppemaksu spordiklubi arvelduskontole.

 

 

*SPORDI PEARAHA ADMINISTREERIMISE SÜSTEEM

Alates jaanuarist 2012 jaotab Viimsi vald ja Tallinna linn sporditoetust ainult vastava omavalitsuse sissekirjutusega lastele ja noortele. Toetuse saamiseks tuleb peale klubi avalduse esitamist täiendavalt kinnitada  toetuse saaja spordiklubi läbi riigiportaali. Kinnitusi saab anda pärast seda kui teie lapse andmed on kantud klubi poolt süsteemi. Allkirju saab anda kuni 30. novembrini kuid andmeid sisestada vaid kuni 30.oktoobrini. Eletroonilise kinnituse puudumisel jääb spordiklubil Teie lapse eest toetus saamata ning seega ei kehti nendele lastele soodushinnaga õppemaks.

Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja.  Kinnitusi tuleb uuendada iga õppeaasta uuesti!

Klikka PAI kinnituse andmiseks ja spordiklubi määramiseks siia