Võimatu on võimalik!

*SPORDI PEARAHA ADMINISTREERIMISE SÜSTEEEM

Lapse/harrastaja elektrooniline autentimine läbi riigiportaali päringute süsteemi (kinnitusi saab teha kuni 30. november, avaldusi esitada vaid kuni 30.oktoober )

Alates jaanuarist 2012 jaotab Viimsi vald sporditoetust ainult Viimsi valla sissekirjutusega lastele ja noortele. Toetuse saamiseks tuleb peale klubiavalduse esitamist täiendavalt kinnitada toetuse saaja spordiklubi läbi riigiportaali PAI. Kinnitusi saab anda alles pärast seda kui teie lapse andmed on kantud klubi poolt süsteemi. Allkirju saab anda kuni 30. novembrini kuid andmeid sisestada vaid kuni 30. oktoobrini. Eletroonilise kinnituse puudumisel jääb spordiklubil Teie lapse eest toetus saamata ning seega ei kehti nendele lastele soodushinnaga õppemaks.

Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) peab läbi riigiportaali http://www.eesti.ee/ elektrooniliselt kinnitama, millisele spordiklubile või -koolile sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja.

Otsetee riigiportaali päringute süsteemi:

Klikka PAI kinnituse andmiseks ja spordiklubi määramiseks siia