Võimatu on võimalik!

Avaldus   NB!  Vanemate töökoha ja ameti lisamine on vabatahtlik!

Peale avalduse täitmist, saada palun email aadressile: info@veeklubi.ee !! Klubi kontrollib kas avaldus on laekunud ja saadab teile vastuse.