Võimatu on võimalik!

Tasud ja liikmemaksud

Ujumistreeningutele registreerimiseks vajalik täita AVALDUS, tehniliste viperuste vältimiseks, palume kindluse mõttes saata avaldusele lisaks ka email oma küśimuste ja kommentaaridega aadressile: veeklubi@gmail.com Täname!

Viimsi Veeklubi üldhinnakiri 

Kuna ujula rendihinnad peale remonti tõusevad pea 30%, siis oleme kahjuks sunnitud ka klubimaksusid tõstma selles suurusjärgus, vabandame!  Seega alates 01.09,2023!!!

NB! Tähelepanu, klubi ei väljasta arveid, kuutasu peab laekuma jooksva kuu eest hiljemalt 10.ndaks kuupäevaks klubi arveldusarvele!

SK Viimsi Veeklubi SEB EE381010220072427012)

Tase     Pai-ta PAI -ga
Algajad/edasijõudnud 1-2 kl 2 x n   70 50
Edasijõudnud/ lastesport 3-4 x n   80 60
Võistlejad, noortesport 5 x n  +   100 80
Harrastajad  ja muud 1 x n   45 30
Harrastajad ja muud 2 x n   70 50
Eelkool / lasteaed 2 x n   50 50 

 

 * PAI kohta loe siit! -  PAI  (NB! liituda saab ainult hooaja alguses sept ja okt,  kahjuks novembris, detsembris enam liituda ei saa!) 

 

NB! Kuutasu on proportsionaalselt jagatud 10 kuu peale aastas  ja ei sõltu kalendripäevade arvust, kohalkäidud kordadest ega koolivaheaegadest. Pärast seda kui lapsevanem on klubiga leppinud kokku lapse individuaalses treeningkavas, päevade ja treeningkordade arvus nädalas jne, kehtib hind fikseeritud kuutasuna kuni hooaja lõpuni v.a. juhud kui lapsevanem muudab lepingut ja annab aegsalt teada osapoolte vahelise kokkuleppe muudatusest.

PAI kinnitusi saab anda alates oktoobrist, uutele liikmetele kehtib täishind kuniks on elektrooniline PAI kinnitus tehtud!

NB! Klubi ei väljasta igakuiselt arveid kuid kelle jaoks arve on oluline ja vajalik, palume saata makseandmed klubi emalile: info@veeklubi.ee

Palume märkida maksekorraldusele kindlasti tasutud kuud ja lapse ees- ja perekonnanimi. Õppemaksu saab deklareerida koolituskuludena ja nõuda tulumaksutagastust kui kuutasu on makstud arveldusarvele!!

Kui ujumistundide eest on tekkinud võlgnevusi ja meeldetuletustele ei reageerita, esitatakse hooaja lõpus arve kõikide tasumata kuude eest korraga!  


HAIGUSED

NB! Üksikute puudutud tundide eest tasaarveldust ei tehta, pikemate haiguste puhul tuleb klubi teavitada. Maksesoodustust saab küsida ainult juhtudel kui laps viibib haiguse tõttu eemal üle 14 päeva , sel juhul saame teha soodustust vastavalt kas puudutud treeningkordade arvu järgi või jätame tasu ettemaksuks järgmiste kuude eest.   Kui mingit infot ei tule, siis eeldame tavalist kuutasu. 


NB! Need, kes liituvad meiega esmakordselt alles peale 30.10.2023, ei saa kahjuks jooksvaks hooajaks enam PAI toetussüsteemiga liituda ning neile soodushind ei rakendu enne kuni tekib järgmisel hooajal uus võimalus PAI-ga liitumiseks ja kinnituse tegemiseks!  Soodushind EI kehti samuti uutele alustavatele liikmetele hooaja alguses septembrikuus. PAI kinnitusi saab hakata andma alates oktoobrist!! Peale kinnituse andmist olete automaatselt soodustust saavate liikmete nimekirjas.

NB! Kui lapse nime ei leia PAI-s alates oktoobrist 2023,  siis veendu, et oled täitnud AVALDUSE ja kirjutanud lapse andmed korrektselt, viga võib olla isikukoodis,  võta klubiga otsekohe ühendust emailil: info@veeklubi.ee!!!